Resultatene fra gjesteundersøkelsen

I forkant av bryllupet svarte (nesten) alle gjestene på en spørreundersøkelse vi hadde laget. Noen av resultatene fikk dere i bryllupet, og her kommer resten. Vi forteller litt kort om funnene, men hvis du klikker på bildene nedenfor vil du se flere detaljer. I den grad man kan kalle det signifikante funn når man har 61 respondenter kan man også se dette, markert med grønn og rød farge i tabellene.

 

Hva liker gjestene?

Diverse mat og drikke er en gjenganger både på spørsmålet om hva man liker og spørsmålet om hva man ikke liker. Dårlige personlighetstrekk deler førsteplassen med rar og vond mat/drikke. På listen over hva gjestene ikke liker, selvsagt. God mat og drikke, derimot, har en klar ledelse over alt annet en gjest kunne finne på å like. Kan vi konkludere med at mat og drikke har stor innvirkning på humør og (mis)trivsel i hverdagen?

skjema_liker

 

Om ordforråd:

Topp tre brukte ord/uttrykk: «Dritkult», «da jeg var ung …» og «drosje». Bunn tre brukte ord/uttrykk: «Milde Moses», «hold tåta» og «dåsemikkel». «Dritkult» brukes mest blant de ugifte. «Da jeg var ung …» brukes mest blant personene uten barn, og minst blant personene som ble kjent med Martin først. «Herre min hatt» brukes mest blant de kvinnelige gjestene. «Slabbedask» brukes mest blant de yngre, de som ble kjent med Lena først, de ugifte, og de barnløse. «Dødsfett» brukes mest blant personer uten barn. «Tunghørt» brukes ikke blant noen av personene som ble kjent med Martin først. De som bruker ordet er gjerne ugifte og/eller barnløse. «Kjør forsiktig! Det er bedre å komme frem sent enn aldri!» brukes oftest blant de kvinnelige gjestene. Ingen kvinner sier «benklær», «aften», «mongoloid», «lømmel», «bevare meg vel», «formiddagsmat», «dåsemikkel» eller «hold tåta». Ingen av mennene sier «Milde Moses». Personene som pleier å si «du store alpakka» ønsker ikke at de var fem år yngre. Det er også noen som ikke sier noen av de opplistede ordene. Disse personene er gift.

skjema_ordforraad

 

Om alkohol:

Gjester bosatt i Oslo er de største drankerne.

skjema_sosialtlag

skjema_full5ganger

skjema_stovsuger

 

Orden på soverommet:

Et mindretall av gjestene pleier å legge frem klærne de skal ha på seg neste dag før de legger seg. Disse finner man ganske jevnt over, uten noen demografiske avvik.

skjema_leggefremklaer

Et mindretall av gjestene rer opp sengen sin om morgenen. De personene som faktisk gjør det bor gjerne i Oslo.

skjema_reopp

Om sokker:

«Hvis du har to like par sokker, og det blir hull i én av sokkene, sparer du vanligvis da den tredje sokken som reserve?» De som ble kjent med Lena først svarer i større grad «ja» på dette spørsmålet. Det samme gjelder ugifte. Noen av de de ugifte svarer at situasjonen er helt fremmed for dem. De som svarer «nei» er gjerne gift og/eller har barn.

skjema_tredjesokk

«Pleier du å pare sammen sokkene etter at du har vasket dem?» Det er det hovedsakelig de kvinnelige gjestene som gjør. Alle kvinnene vasker i hvert fall sokkene sine. Det er det ikke alle mennene som gjør (og de fleste av disse er gift).

skjema_paresokk

 

I hjemmet:

62% sier at det hender at de legger seg før midnatt på lørdager. Til tross for dette, tror vi at andelen var større på selve bryllupsdagen vår, så det var flaks for oss.

skjema_midnatt

«Hvor foretrekker du å spise middag, ved spisebordet eller foran TV-en/i sofaen?» 48% foretrekker å spise middag foran TV-en/i sofaen. Nesten halvparten av gjestene våre var altså ikke helt komfortable da de satt til bords i bryllupet vårt. Blant disse var det flest av Oslo-beboerne, de som ble kjent med Lena først, de uten barn, og de ugifte.

skjema_spisehvor

 

Når gjorde du følgende sist?

Trente:

De mest sporty finner man blant gjestene som ble kjent med Martin først.

skjema_matrise_trente

Så en hel spillefilm:

De som ble kjent med Lena først ser oftere på film enn de som ble kjent med Martin først. De ivrige filmtitterne er gjerne unge.

skjema_matrise_film

Lo:

Alle gjestene lo i løpet av den siste uken før de svarte på undersøkelsen. Det synes vi er hyggelig å lese. 98% av disse lo i løpet av det siste døgnet.

skjema_matrise_lo

Gledet seg til en annen årstid:

De fleste har gledet seg til en annen årstid i løpet av det siste halvåret. Lena konkluderer med at alle har gledet seg til sommeren/neste sommer, fordi det er kun da det er t-skjorte-vær. Men det har hun kun subjektivt grunnlag for å si, såpass vet hun. De kvinnelige gjestene er de som gledet seg tettest opptil undersøkelsen de svarte på, selv om det allerede var sommer da.

skjema_matrise_gledetdeg

Drakk alkohol:

Halvparten av gjestene drakk alkohol i løpet av det siste døgnet før de svarte på undersøkelsen. For en gjeng! Hele 80% drakk alkohol i løpet av den siste uken. De som ble kjent med Martin først er de hyppigste drankerne.

skjema_matrise_alkohol

Leste en roman:

Her var det ingen oppsiktsvekkende funn. Men ingen av gjestene har IKKE lest en roman noensinne.

skjema_matrise_leste

 

Har du for tiden …

De fleste gjestene sjekket e-post eller Facebook det siste døgnet før de svarte på undersøkelsen. Alle fikk for øvrig tilsendt link til undersøkelsen via e-post eller Facebook (eller via sin partner) … Et par andre slagere er veggkalender og leksikon/atlas i bokhylla. Svisker er veldig upopulært blant gjestene. Krokanis og sykkelkurv er ikke så veldig populært det heller. Blant eierne av CD med Dire Straits er det over dobbelt så mange menn som kvinner. Flere av CD-eierne kunne ønske de var fem år yngre. Nesten alle brevåpner-eierne ble kjent med Lena først. Det er flere veggkalender-eiere som ikke ønsker at de var fem år yngre enn dem som ønsker det. Det kan kanskje forklares med at det er langt flere fra den yngre aldersgruppen som har veggkalender. Det er også langt flere av veggkalender-eierne som ble kjent med Lena først. Oppslagsverk-eierne er i større grad ugifte og/eller ble kjent med Lena først. Sykkelkurver eies kun av unge, ugifte kvinner. Alle de spiselige tingene er mer populært hos gjestene som bor utenfor Oslo enn de som bor i Oslo.

skjema_harfortiden

 

Hva gjestene ville hatt med seg til en øde øy:

Dette er samlet i en ordsky, hvor de største ordene er de tingene som flest har svart. Denne ordskyen har de fleste sett før, i heftet som ble utdelt under bryllupsmiddagen.

skjema_ordsky